Artı Partner

Neden İnsan Kaynakları Yönetimi

Tarihte bilinen en eski şirket 578 yılında Japonya’ nın Osaka kentinde inşaat üzerine kurulan Kongō Gumi idi. Ocak 2006'da zor zamanlar geçiren şirket iflas etti ve 1.428 yıllık yaşamı sona erdi. Hala iş hayatına devam eden en eski kuruluş ise 705 yılından beri faaliyette bulunan Japonya Yamanaşi’ deki Nisiyama Onsen Keiunkan oteli. Uzun ömürlü olan şirketlerin en önemli ortak noktalarından biri de çalışanlarına aile üyesi gibi davranmış ve onlarla nesiller boyunca birlikte yürümüş olmaları. Herkes tarafından kabul edildiği gibi; ticaretin başladığı andan bugüne dek işgücü, iktisadi girdilerin en değerlisi ve tüm çıktıların yegâne eser sahibidir. Özellikle rekabetin gittikçe küreselleştiği günümüzde şirketlerin rakiplere karşı avantaj elde etmek ve bunu sürdürmek, değişim ve öğrenme gibi temel yeteneklerin geliştirilmesini gerektirmekte, bu ise çalışanların gerekli bilgi ve becerilere sahip olmasıyla mümkün olmaktadır. Günümüzde artık bütün şirketler, benzer koşullara ve donanıma sahip olsalar bile örgütsel amaçları gerçekleştirmede onları birbirinden farklı kılacak en önemli unsurun insan kaynağı olduğunun farkına varmışlardır. İnsan kaynakları yönetimi, temelde şirketin stratejik ve değişim/ dönüşüme dönük gereksinmelerine çalışanların uyumunun sağlanması ve bu kaynaklardan tam kapasite ile yararlanılması sağlamaktadır. Elimizdeki en önemli rekabet avantajı insan kaynakları olduğuna göre en çok onun üzerinde düşünmemiz ve strateji belirlememiz gerekmez mi?