Mentörlük

Mentörlük kelimesinin ortaya çıkışı Yunan Mitolojisine dayanmaktadır. Yunan mitolojisinde ‘’Akıl Hocası’’ olarak kullanılan kavram aslında günümüzde de aynı karşılığı vermektedir. Bilge bir kişinin bilgeliğini, kendisini geliştirmek isteyenlerin hizmetine sunması ile oluşan bir öğrenme modelidir. Mentörlük sayesinde birey, kişisel ve profesyonel yeteneklerini öğrenerek ortaya çıkarır. Mentörlük ilişkisinde iki taraflı olarak yeni bakış açıları keşfedilir ve karşılıklı öğrenme gelişir. Mentörlük daima amaca yöneliktir. Sadece kişide varolan özellikleri paylaşmak değil, ona kendi içindeki özellikleri geliştirmede yardımcı olmak ve kişinin bu özelliklere nasıl ulaşacağını göstermektir. Günümüz iş dünyasında başarılı 3 yöneticiden 2’sinin bir mentör ile birlikte çalıştığı ve kariyer gelişim yolculuğunda ondan destek aldığı yapılan araştırmalarla ispat edilmiştir. Mentörün odağı danışanıdır ve amacı danışanının her alanda gelişimidir. İlişkide esas olan, mentörün tavsiyeleri ve sunduğu alternatifleri sayesinde danışanının farklı noktalara bakmasını ve öğrenmesini sağlamaktır. Mentörlükte, mentörün tavsiye veren rolüne ek olarak aynı zamanda motive eden ve cesaretlendiren bir rolü de vardır. Hedeflerin belirlenmesi ve bunlara ulaşılması için farklı yolların bulunması önemlidir.

 

KOÇLUK VE MENTÖRLÜK ARASINDAKİ FARKLAR

 

·       Mentör danışana yol gösterirken koç danışana yolunu kendisi bulması konusunda yardımcı olur.

·       Mentörlükte danışanın konusu ile ilgili uzmanlaşmış olması gerekirken koçlukta hiçbir bilgi sahibi olmadan dahi koçluk yapılabilir.

·       Mentörlükte iki taraflı ilişki kurularak danışanın yeni bilgiler öğrenmesi ve gelişmesi hedeflenirken koçlukta danışanın potansiyelini fark ettirerek dışarıya çıkartması sağlanır.

·       Mentörlükte rehberlik yapılan bir rol varken koçlukta tavsiye ve yönlendirme yapılır.

·       Mentörlükte danışanın sorularına yanıtlar varken koçlukta yanıtları danışmanın bulması için çalışılır.

·       Mentörlükte danışanın aldığı kararları anlayabilmek için onu gözlemlemek gerekirken koçlukta işler daha formel bir şekilde yönetilmektedir.

Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek.

Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek.