Takım Koçluğu

Hayat, her alanıyla bir takım oyunudur. Eğer takımdaki arkadaşlarınızla aranızda uyumsuzluklar ortaya çıkmaya başlarsa bu durum sizi doğrudan etkiler. Şirket içi yapılanmalarda da durum bundan farksız değildir. Aslında başarı, birlikten doğan kuvveti en etkin şekilde şekillendirerek verim yakalayabilmektir. Takım koçluğu, farklı departmanlarda çalışan kişileri birleştirerek yaklaşım ve eylemlerini üst seviyelere çıkartmayı destekleyen çalışmalar bütünüdür. Burada esas olan doğru motivasyonu harekete geçirerek takım üyelerinin iletişim ve yetkinliklerini geliştirmektir. Bireylerin birbirleri arasındaki ben duygusunu bir kenara bırakıp biz olabilmeleri takım koçluğu çalışması için çok önemlidir. İş birliği yapan takım üyeleri hem kendilerini geliştirecek hem de mutlu ve başarılı oldukları iş hayatlarında şirketlerine de verimlilik sağlayacaklardır. Takım üyeleri aynı amaca hizmet edebilmek için bir arada bulunsalar da olaylara aynı yorumları yapmaları ve aynı pencereden bakmaları verimli olmayabilir. Her birinin farklı bakış açıları değerlendirilirse kişiler arası fikirlere saygı duyma ve yeni bakış açıları kazanma yönünde şirket içinde olumlu gelişmeler sağlanır. Bu yönüyle takım dinamik bir yapıdır. Her olay, her söz ve her davranış takımı değiştirir.

‘’Bir araya gelmek bir başlangıçtır, bir arada kalmak bir ilerlemedir, bir arada çalışmak ise başarının ta kendisidir.’’

 

NEDEN Takım Koçluğu?

 

·       Şirketin iç ve dış kalitesini geliştirmek

·       Takım üyeleri arasındaki bağı arttırarak iş kalitesi artışını sağlamak

·       Takım ruhu oluşturmak

·       Yenilikçi, yaratıcı, inovatif bakış açıları kazandırmak

·       Üyelerin zayıf yönlerini belirleyerek iyileştirmeye çalışmak

·       Takım içinde sürekli gelişmeler yaşanması

·       Takım içinde farklı bakış açıları kazandırmak

·       Takım üyelerinin birbirleri arasındaki diyaloğu güçlendirerek yapıcı olmalarını sağlamak

·       Amaç ve hedeflere karşı bağlılığı arttırmak

·       Takımlar arası iletişimi güçlendirmek

Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek.

Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek.