Yönetici Koçluğu

Tartışmasız çalışma hayatında değişim hiç hız kesmiyor. İş modelleri, çalışan profilleri, kuşak farklılaşmaları, küreselleşen rekabet koşulları, pazar beklentileri, düşük karlılık oranları, homojen ürünler, sanal dünya, mesai saatlerini dolduran angaryalar …. Lider olarak, kurumumuzda yada bağlı kadrolarda hızlı değişime uyum istiyorsak buna kendimizden başlamalıyız. Zirvede olduğumuzu düşündüğümüz an bile uçurumun hep kıyısında yaşar ve çalışırız. Konjonktür, mesleki gereklilikler, endüstri, teknoloji ve proseslerdeki yenilik ve değişim dinamiktir. Yönetimin üst basamaklarında karar alma, sorumluluk ve riskler de değişir. Bunun yanı sıra liderlik ettiğimiz iş yada kurumu ne kadar ileriye taşırsak o kadar iş doyumuna ulaşırız. Aldığınız profesyonel yönetici koçu danışmanlığı sayesinde risk yönetimi, zaman yönetimi, karar mekanizması, farkındalık, takım yönetimi, bakış açısı gibi birçok konuda kendinizi geliştirme imkânı bulursunuz. 

NEDEN YÖNETİCİ KOÇLUĞU?

·       İlham veren liderlik yöntem ve araçlarını kullanmak,

·       Stratejik düşünmeyi geliştirmek,

·       Kademeler arası ilişkilerin iyileşmesini sağlamak,

·       Karar alma süreçlerinin doğru yapılandırılması,

·       Zorlu süreçlerle başa çıkmayı sağlamak,

·       Hedefleri doğru belirlemek,

·       Yaşanılan problemleri ve müzakereleri etkin yönetebilmek,

·       Stres ve çatışmaları yönetebilmek,

·       Özeleştiri ve öz motivasyon yanlarını güçlendirmek,

·       Liderlik becerilerini geliştirmek.

Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek.

Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek.