Çalışma Hayatının Dinamikleri

Amaç

İş hayatının gerçeklerinin ne kadar farkındayız? İnsan sermayesini ne kadar etkin ve verimli kullanıyoruz? Kilit süreçlerin yönetimini yapan yöneticilerin davranış biçimleri ne kadar ilham verici? İş – Özel hayatımızı ve her ikisindeki ayrı ve ortak partnerlerimizle ne kadar doğru iletişim kuruyoruz gibi çalışma hayatına dair pek çok soruyu cevaplamayı amaçlamaktadır.

Program İçeriği

·         Çalışma hayatında kademeler,

·         Etkin ve doğru ast – üst ilişkisi,

·         İş ve özel hayatın dengesi,

·         İş hayatında empati,

·         Verimli, üretken, katma değer yaratan, yenilikçi, çağdaş ve farkındalık yaratan işgücü için organizasyonel yapılanma ve davranış biçimleri,

·         İşveren – İşveren Vekili - İşçi kimdir,

·         İşveren – İşveren Vekili – İşçi nin görev ve yetkileri,

·         İşveren ve İşçi’ nin temel borçları,

·         İşçi’ nin çalışmasında yerine getirmesi gereken yeterlilik şartları,

·         İş güvencesi,

·         Çalışanların iş ilişkisinin devamını güçleştiren tutum ve davranışları,

·         Çalışma hayatındaki;

§  Geçerlilik,

§  Güvenilirlik,

§  Objektiflik,

§  Esneklik, durumsallık,

§  Pratiklik, uygulanabilirlik.

·         Çalışma ilişkilerinde ihtar,

§  Sık işe geç gelme,

§  Verimsiz ve düşük performansla çalışma,

§  Çalışma saatlerine uyum,

§  Talimatlara uymama,

·         Kapanış çalıştayı.

Katılımcı Profili

Her departmanda görev yapan orta ve üst düzey profesyonelleri yetiştirmeyi kapsar.

Süre

1 gün

Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek.

Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek.