İnsan Kaynakları Metrikleri

Amaç

İşletmeler insan sermayesini ne kadar etkin ve verimli kullanıyor? Kilit süreçlerin yönetimini yapan insan kaynakları departmanları nasıl ölçümlenebilir? İnsan kaynakları konusunda  rasyo ve analizler belirli periyotlarda ilgili yönetici ve üst yönetime sunabiliyorlar mı sorularını cevaplamayı amaçlanmaktadır.

Program İçeriği

·           İşgücü verimlilik ve maliyet endeksleri,

·           İşçilik maliyetleri,

·           Çalışan sayılarındaki oransal değişim,

·           Personel Sayısı - Çalışma Saati - Üretim Miktarı - Verimlilik Endeksleri

·           Farklı hesaplama yöntemlerine göre personel devir oranı,

·           Devamsızlık oranı ve devamsızlık maliyeti,

·           İş kazası sıklık hızı,

·           İş kazası ağırlık hızı,

·           Çalışan başına ciro,

·           Kıdem – ihbar – yıllık izin yükü,

·           Fazla çalışma endeksi,

·           Üretim/ sevkiyat/ satıştaki yüzde değişim karşısında personel sayısı, fazla mesai, toplam çalışma, çalışılmayan zamanda, işçilik maliyetindeki değişim,

·           İşgücü etkenliği,

·           İnsan sermayesinin yatırımının geri dönüşü,

·           Çalışan başına insan kaynakları maliyetleri,

·           Kapanış  çalıştayı.

Katılımcı Profili

İnsan kaynakları departmanlarında görev yapan uzman, orta ve üst düzey profesyoneller, kariyerine insan kaynakları alanında başlamak  yada devam etmek isteyen profesyoneller ve yeni mezunları yetiştirmeyi kapsar.

Süre

1 gün

Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek.

Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek.