İnsan Kaynakları Yönetimi

Amaç

İnsan kaynakları konusundaki bilgilerin ve çağdaş yöntemlerin teorik ve uygulamalı olarak katılımcılara aktarılması, katılımcılarının, İnsan Kaynakları alanında stratejik ve yönetsel açıdan bilgilendirilmesi/ bilgilerini güncelleyerek yetkinliklerini arttırılması amaçlanmaktadır.

Program İçeriği

1.        İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş

·         Değişen İnsan Kaynaklarının yeni yüzü,

·         İnsan Kaynakları Yönetiminin hedefleri,

·         İnsan Kaynaklarının temel süreçleri,

·         Yetkinlik kriterlerinin belirlenmesi,  

2.        İşe Alım ve Yetkinlik Bazlı Mülakat

·         Mülakat teknikleri,

·         Yetkinlik bazlı mülakat,

·         Mülakata hazırlık,

·         Vaka çalışması,  

3.        İnsan Kaynakları metrikleri ve hesaplama yöntemleri  

·         Farklı hesaplama yöntemlerine göre personel devir oranı,

·         Devamsızlık oranı ve devamsızlık maliyeti,

·         İş kazası sıklık hızı,

·         İş kazası ağırlık hızı,

·         Çalışan başına ciro,

·         Kıdem – ihbar – yıllık izin yükü,

·         İnsan sermayesinin yatırımının geri dönüşü  

4.        Yetenek Yönetimi  

·         Pozisyonları doldurma için geçen süre,

·         Dönemsel olarak açık pozisyonların sayısı,

·         İş ilanlarının ziyaret edilme sayısı,

·         İşi kabul etme oranları,

·         Yetenek havuzlarındaki adayların sayısı,

·         Yetenek havuzlarının verimliliği,

·         Havuzun kıdem süresi,

·         İşgücü planlamasına göre yetenek ve yetkinlik projeksiyonları,

·         Yetenek için firmalar arası rekabet,

·         Yedekleme planı,

·         Kritik roller,

·         Yeniden işe alınanların yüzdesi,

·         Yeniden İşe alınanlar/Dış kaynaklardan işe alınanlar oranı,

·         İşletme içi terfi oranları,

·         Bir veya daha fazla yedeğe ihtiyaç duyan kilit pozisyonların sayısı,

·         1 ve 1-3 yıl arası gönüllü ayrılma oranı,

·         Yüksek performanslı çalışanların ayrılma oranı,  

5.        İş Analizi

·         Faktör karşılaştırma yöntemi,

·         İş tanımlama,

·         İş Listeleme,

·         Faktör analizi ve puanlama,

·         İş analizi sonuçları ile ücretlendirme,

6.        Vardiya Sistemleri

·         4  lü vardiya sistemi,

·         7  li vardiya sistemi,

7.        Performans Yönetimi

·         Farklı performans değerleme sistemlerinin özellikleri,

·         Hedef ve yetkinliklere dayalı performans değerlendirme,

·         Hedeflerin oluşturulması,

·         Yetkinliklerin değerlendirilmesi,

·         Süreç Adımları,  

8.        Eğitim Yönetimi

·         Eğitim planlaması,

·         Eğitim yönetimi,

·         Eğitim ihtiyaçları analizi,

·         Eğitim etkinliğinin ölçülmesi,

·         İşbaşı ve oryantasyon eğitim yöntemleri ve planlaması,  

9.        Ücret Yönetimi

·         Asgari, Çıplak, Brüt, Net, Giydirilmiş, Maktu, Ayni, Nakdi Ücret,

·         Yan haklar,

·         Ücret ve iş analizi ilişkisi,

·         Ücret sistemi,

·         Ücret grupları,

·         Gini eğrisi oluşturma,  

10.    Bordro Yönetimi

·         Ücret bordrosu hesaplama,

·         Ücreti oluşturan kazançlar,

·         Puantaj,

·         Ücret ekleri,

·         Tazminat hesaplama ve bileşenleri,

·         Kesintilerin kapsamı,

·         Bordro uygulamaları  

11.    İş Hukuku

·         İş Hukuku temel kavramları,

·         İşçi, işveren, iş sözleşmesi, iş yeri,

·         İşveren vekili,

·         İşveren borçları,

·         İşçi borçları,

·         İş güvencesi,

·         Fesih hukuku ve şekli,

·         Gönüllü çıkış,

·         Geçerli ve haklı nedenle fesih,

·         İkale  Sözleşmeleri,

·         Çalışma koşullarında esaslı değişiklik,

·         Çalışanların iş ilişkisinin devamını güçleştiren tutum ve davranışlarının tespiti ve belgelenmesi,

·         Arabuluculuk Süreci,

·         İşe İade Davaları,

·         İşe İade sonucu ücret ve tazminat hesaplama yöntemi,

·         Fazla Çalışma yönetimi, Yıllık Ücretli İzin yönetimi,

·         Mobbing ve sonuçları  

12.    Koçluk/  Mentorluk

·         İnsan Kaynakları Yönetiminde koçluk,

·         Koçluk uygulaması,  

13.    Kapanış  Çalıştayı

Katılımcı Profili:

İnsan kaynakları departmanlarında görev yapan uzman, orta ve üst düzey profesyoneller, kariyerine insan kaynakları alanında başlamak  yada devam etmek isteyen profesyoneller ve yeni mezunları yetiştirmeyi kapsar.

Süre:

5 gün

Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek.

Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek.