Performans Değerlendirme

Sınırlı kaynakları gelecek nesillere de yetecek bir şekilde kullanarak sürdürülebilirliği sağlayabilmek ve dünyanın tek bir pazar haline geldiği şirketler arası satın almalar/birleşmelerin arttığı, global ekonomik dalgalanmaların faktör sıklaştığı ve rekabetin her geçen gün daha zorlaştığı günümüzde faktör verimliliğini arttırmak şirketlerin temel amacı haline gelmiştir.

Kurumsal gelişimin kurum kültürü içerinde bireysel aşımlarla olacağı açıktır.

Şirketinizde; iş beklentileri ve sonuçları konusunda roller arasında geri bildirme dayalı yapıcı ve geliştirici bir ilişki var mı?

Tüm çalışanlarınız ne yaptıklarını biliyorlar.

Kaç tanesi nasıl ve neden yaptığını biliyor?

Kime ve nereye göre personel çok çalışıyor/Hiç Çalışmıyor?

Şirketinize özel, Ölçülebilir, Ulaşılabilir.

Gerçekçi ve zaman odaklı etkin performans değerlendirme sistemleri ile çalışanlarınızın iş davranışlarını ve sonuçlarını sistematik yaklaşımlar ve ilkeler aracılığıyla ölçmeye hazırız.

 

Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek.

Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek.