İnsan Kaynakları Metrikleri

Ölçmezseniz geliştirmezsiniz.

Geliştirmezseniz geride kalırsınız.

Şirketinizin geleceği insan kaynağınızda.

Kıyaslamaya dayalı, analitik araçlarla, istatistik analizleri ile birlikte personel devir oranı, devamsızlık, iş kazası sıklık hızı, iş kazası ağırlık hızı, çalışan başına ciro, İşgücü verimlilik-İşgücü maliyet endeksleri, insan sermayesine yatırımın geri dönüşü, Gini eğrisi ile personel gelir dağılımı, verimlilik-personel sayısı-üretim miktarı-çalışma saati endeksleri, işgücü etkenliği gibi şirketinize özel tüm metrikleri hesaplayarak düzenli olarak raporlanmasını sağlayalım.

Bu sayede verilerinizi anlamlı bir şekilde analiz edip gelecek projeksiyonlarınızı ve modellemelerinizi planlayalım.

Hedef en iyisi olmak ise nerede olduğunuzu nereye, neden ve nasıl gitmeniz gerektiğini bilmek istersiniz.

Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek.

Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek.