Kurumsal Yönetim

Öngörülemeyen piyasa dalgalanmaları, finansal krizler, küreselleşme ile birlikte uluslararası sermaye hareketliliğinin hızlanması etkin ve verimli kurumsal yönetim uygulamalarına olan ihtiyacı hızla yükseltmektir.

Her geçen gün önem kazanan kurumsal yönetim çerçevesinde; eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk temelinde şirketinizin etkinlik ve verimliliği, raporlama güvenirliliği, düzenlemelere uygunluğunu güvence altına alacak şekilde İcra Kurulu, Yürütme Kurulu, Risk Takip Kurulu, Disiplin Kurulu, İş Güvenliği Kurulu, Hasar Tespit Kurulunu oluşturalım.

Şirket Anayasanızı, Görev Tanımları, Personel, Disiplin, İzin, Araç ve Demirbaş, Seyahat Harcamaları, Satın alma, İmza-Onay Limiti, Pozisyon bazında Yetki Matrisi, Bilgi-İşlem, Terfi/Ödül, Kıyafet, Nezaket-Protokol, Hediye yönetmeliklerinizi ve etik kurallarınızı hazırlayalım. Etkin delegasyon için yönetici yetki dağılımını yapalım.

Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek.

Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek.