İş Değerlemesi

İş değerlemesi, şirketinizdeki işlerin, belli faktörler açısından birbirlerine oranla taşıdıkları göreceli değerlerinin, ücret tespitine esas olmak üzere, sayısal olarak ortaya konmasıdır. 

Değişen, gelişen ve dönüşen yeni ekonomi…

Şirketinizin değişen, gelişen ve dönüşen yeni ekonomi anlayışı çerçevesinde ayakta durabilmesi, sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilmesi, amaç ve hedeflerinize ulaşabilmeniz, sahip olduğunuz insan kaynağının etkinliği ve verimliliği ile yakından ilişkilidir.

Yönetim sürecinizde adil ve dengeli bir ücret sistemi kurulumu için her işin nitelik ve özelliğinin değişkenliğine bağlı olarak şirketinizin iş değerlemesini yapalım.

Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek.

Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek.