Rollerin Finalize Edilmesi

Şirketler kimi zaman ekonomik kimi zaman yeni bir yapılanma kimi zaman da değişime uyum nedenleri ile küçülmeye gidebilir. En doğru yolu, politikası ve uygulama şekli ile işten çıkışın sağlanması ve kalanları mutlu etmeyecek, motivasyonlarını düşürmeyecek stratejilerin belirlenmesi, hem şirketinizin prestiji hem de artan küresel rekabet koşullarında kendilerini sürekli yenileyip geliştiren çalışanlarınızı tutabilmek açısından çok önemlidir. 

PARADOKS

Pozisyon doğru finalize edilmez ve görevlerine devam eden çalışanlarınız konudan etkilenirse paradoks oluşur ve ‘’sıra bende ya da gelecek’’ düşüncesi güvensizlik, hayal kırıklığı, kızgınlık, verimsizlik ve yeni bir arayışa neden olur.

Bu da tekrar işlerin aksaması, projelerin gecikmesi, yükselen personel devir oranı gibi birçok sorunu beraberinde getirecektir. Sizin için kapatılan pozisyona ve devam eden çalışanlarınıza en doğru mesajı ileterek süreçlerinizi planlayalım ve aksaklıkları önleyelim.

Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek.

Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek.