İK Fonksiyonlarının İç Denetimi

Şirketinizdeki insan kaynakları fonksiyonlarının etkinliğinin değerlendirilmesi, yapılan çalışmalarda objektif bir bakış açısı kazanılması, gelişime açık yönlerin tespiti ve değişim için temellerin oluşturulması konularında farkındalık yaratır.

Değişim

Periyodik raporlamalar, stratejiler, iletişim kanallarının kullanılması, kurum kültürü, prosedürler, politikalar, oryantasyon/işbaşı eğitimleri, performans değerleme, yetenek yönetimi, çalışan bağlılığı ve motivasyonu, organizasyonel gelişim, eğitim, özlük işleri, endüstriyel ilişkiler vb. tüm fonksiyonlarınızın iç denetimini tamamlayıp SWOT ANALİZİ ile güçlü ve zayıf yanlarınızı fırsat ve tehditleri detaylı analizi ile birlikte size sunalım.

Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek.

Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek.