Ücret Sistemi

Ücret, ülkelerin ekonomik kalkınmasından, sosyal gelişimde ve politik istikrarın sağlanmasında çok önemli bir role sahiptir. Bu nedenle şirketlerin ücret ve ücret sistemlerinin iyi belirlenmiş stratejiler içerisinden ele alması ve detaylarının ayrıntılı olarak planlanması gerekmektedir.

Ücretler objektif esaslara dayanılarak tespit edilmelidir. Ücretlerin objektif bir şekilde belirlenebilmesi ancak iş değerlemenin gerçekleşmesine bağlıdır. İş değerlemesi, Ücretlerdeki dengesizlik ve adaletsizliklerin giderilmesine göre sınıflandırılarak rasyonel bir ücretleme için yapılmaktadır.

Ticaretin başladığı andan bugüne dek işgücü, iktisadi girdilerin en değerlisi ve tüm çıktıların yegane eser sahibidir. Günümüzün değişen dinamik yönetim anlayışında yöneticilerin, “doğru işlerin, doğru kişilerce, başarıyla yapılmasını sağlamak için, performans değerlemesine ve ücret sistemine ihtiyacı kaçınılmaz olmuştur. Ücret yönetimi; istenen nitelikteki personelin şirketinize çekilebilmesi ve  sonrasında elde tutulabilmesini, maliyeti yönetebilen ve kontrol edebilen bir yapıya sahip olmanızı sağlayacaktır. Ayrıca yapıcı ve destekleyici bakış açısı kazandırmanın yanında yüksek motivasyon ve verimlilik artacak şirketinize bağlılık gelişecektir.

Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek.

Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek. Eğitim hakkında sorulan sorunun cevabı buraya gelecek.