İŞ ARKADAŞLARINI GEREKSİZ YERE
MEŞGUL ETME SEBEBİ İLE İHTAR
 
 
Sayın Ayla T.
Adres
 
25 Ağustos 2012
 
Konu: Çalışma saatlerinde iş arkadaşlarınızı, işlerini aksatmaya sebep olacak şekilde gereksiz yere meşgul etmeniz hakkında.
 
İşyerinde iş saatleri içinde kural olarak kendi çalışma bölümünüz olan paketleme bölümünde çalışmalarınızı sürdürmeniz gerekmektedir. Ancak bu kurala aykırı davranarak;
 
14 Ağustos 2012 tarihinde sırlama bölümünde özel işinizle ilgili olarak Murat B.’ye sorular sorarak onu işinden alıkoyduğunuz,
 
17 Ağustos 2012 tarihinde ise işyerinin kalite kontrol bölümünde Hatice H. İle bir gece önce izlediğiniz film hakkında konuşarak onun işine devam etmesine engel olduğunuz tespit edilmiştir.
 
Çalışma saatleri içinde bu şekilde arkadaşlarınızı meşgul ettiğinize Vildan N. Ve Handan C.’de tanık olmuştur.
 
İşyerinin düzeni, tüm çalışanların işyeri kurallarına uymasına bağlıdır. İşyerinde çalışma saatleri içinde gerek kendinizin çalışmayarak, gerekse çalışan iş arkadaşlarınızın çalışmalarını yukarıdaki şekilde engelleyerek çalışma düzeninin bozulmasına neden olmaktasınız.
 
Bu davranışlarınızın uygun görülmediğini ve bundan sonra bu tür davranışları devam ettirmeniz ya da aynı türden bir davranışta bulunmanız halinde iş sözleşmenizi feshetmek zorunda kalacağımızı ihtaren bildiririz.
 
Saygılarımızla,
 
Yetkili Amir
Adı Soyadı- Görev Unvanı
İmza
 
 
AMİRİ HAKKINDA UYGUNSUZ SÖZLER
SÖYLEME NEDENİ İLE İHTAR
 
 
Sayın Mehmet Y.
Adres
 
3 Eylül 2012
 
 
Konu: Amiriniz hakkında uygunsuz sözler söylemeniz hakkında.
 
27.08.2012 tarihinde amiriniz Şinasi B.’den 2 işgünü izin talep etmişsiniz. Ancak işyeri gereklerinden dolayı Şinasi B. Sizin isteğinizi kabul etmemiştir. Bunun üzerine sonraki günlerde durumu protesto etmek amacı ile Şinasi B. Hakkında “bu da amir olacak”, “kişiliği gelişmemiş”, “tepeden tırnağa kapris”, “bunun yaptığını sokaktaki her adam yapar” gibi ifadeler kullanarak konuştuğunuzu tespit etmiş bulunuyoruz. Bu konuşmalarınıza çalışma arkadaşlarınız Hande H. Ve Murat D.’ de tanık olmuşlardır. İzin talebinizin kabul edilmemesi sebebi ile amiriniz hakkında bu şekilde konuşmanız kabul edilemez.
 
Bu davranışınız işyerinin disiplini, işleyişi ve huzurunu bozacak niteliktedir. Bundan sonra işyerinde amirleriniz veya çalışma arkadaşlarınıza bu şekilde davranmamanız gerektiği konusunda sizi uyarıyoruz.
 
Bu tür davranışınızın tekrarı ya da aynı türden bir davranışta bulunmanız halinde iş sözleşmenizin feshedileceğini ihtaren bildiririz.
 
 
Saygılarımızla,
Yetkili Amir
Adı Soyadı – Görev Unvanı
İmza
 
 
İŞYERİ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA
SEBEBİ İLE İHTAR
 
 
Sayın Mahir F.
Adres
 
15 Eylül 2012
 
Konu: Dikkatsizlik nedeni ile işyeri güvenliğini tehlikeye sokmanız hakkında.
 
İşyerinde arka bahçeye açılan kapı, sizin çalıştığınız sırlama bölümünde bulunmaktadır. Gerek hava sıcaklığı gerek ise havalandırma zorunluluğundan, bu kapının çalışma saatleri içersinde düzenli aralıklarla açılması gerektiğini; akşam işyeri kapanışında da bölümünüzden en son ayrılan çalışanın bu kapıyı kapatmak ve kilitlemekle sorumlu olduğunu bilmektesiniz.
13 Eylül tarihinde akşam saat 22.30 sularında iş arkadaşınız Hüseyin C. “Mahir ben çıkıyorum, lütfen çıkarken arka kapıyı da kontrol etmeyi unutma” demiş; siz de “tamam merak etme” cevabını vermişsiniz. Ancak gece ilerleyen saatte güvenlik görevlisi İhsan M. Arka taraftan sesler gelmesi üzerine sırlama bölümünü kontrol ettiğinde söz konusu kapının sonuna kadar açık olduğunu tespit etmiştir.
Görevinizdeki bu dikkatsizliğinizle, işyerinin güvenliğini tehlikeye düşürmüş bulunuyorsunuz. Bundan sonra işyeri talimatları ve diğer kurallar gereğince sağlık ve güvenlik önlemlerine uymanız hususunda sizi uyarıyoruz.
 
Bu davranışınızın tekrarı ya da aynı türden vahim bir dikkatsizliğiniz halinde iş sözleşmenizin feshedilebileceğini ihtaren bildiririz.
 
Saygılarımızla,
 
Yetkili Amir.
Adı Soyadı- Görev Unvanı
İmza
 
 
İŞ AMİRİNİN TALİMATLARINA UYMAMA
SEBEBİ İLE İHTAR
 
 
Sayın İsmail T.
Adres
 
 
10 Ağustos 2012
 
Konu: İş amirinizin talimatlarına uymamanız hakkında.
 
İşyerimizde fırın çıkışlarında “bant işçisi” olarak çalışmaktasınız. 9 Ağustos 2012 tarihinde saat 14:00 sularında çalışmakta olduğunuz bandın boş olduğu bir sırada hemen yanınızdaki bantta çalışan arkadaşınız Emre N’nin rahatsızlanması üzerine bölüm şefiniz Hasan D. O banttaki yığılmayı önlemek için sizden kısa bir süreliğine diğer bantta çalışmanızı istemiş; siz bu isteğe “ben kendi bandımdan sorumluyum diğer bant beni ilgilendirmez” diye cevap vererek istenilen işi yapmaktan kaçınmış bulunmaktasınız. Bu davranışınıza muhatabınız olan şefiniz Hasan D’nin yanında iş arkadaşlarınız Mehmet U. Ve Ayla Ş.’de tanık olmuşlardır.
 
Bu davranışınız, işyerimizde ekip çalışması ruhuna ve işletmenin kurumsal yapısına uygun düşmediği gibi, iş sözleşmenizin özüne de aykırıdır. Çünkü her çalışan açıkça suç teşkil etmemesi ve iş koşullarında esaslı bir değişiklik niteliğinde olmaması kaydı ile kendi asli işi veya benzeri işlerle ilgili olarak amiri tarafından verilen talimatlara uymak zorundadır.
 
Bu davranışınızın tekrarı veya aynı türden bir davranışta bulunmanız halinde iş sözleşmenizin feshedileceğini ihtaren bildiririz.
 
Saygılarımızla,
 
Yetkili Amir
Adı Soyadı-Görev Unvanı
 
İmza
 
 
 

Facebook'ta Paylaş Linkedin'de Paylaş Twitter'da Paylaş