SAVUNMA İSTEK YAZISI
 
Sayın: Ayhan A.
__ /__ /2012
Konu: Verimsiz ve düşük performanslı çalışmanız nedeniyle savunmanızın istenmesidir.
__ /__ / tarihinden bu yana işyerimizde___ Operatörü olarak çalışmaktasınız. Kişisel performansınız, işe girişinizde size bildirildiği üzere bölümünüzde sizinle aynı işi yapan iş arkadaşlarınızın verimleriyle kıyaslanmak suretiyle tespit edilmektedir.
Kişisel üretim miktarlarınız sizinle aynı birimde ve aynı ürünü üreten iş arkadaşlarınızın ve işyeri ortalamasının çok altında kaldığı için daha önceden __ /__ /__ ve __ /__ /__ tarihlerinde sizi bir/iki/üç kez uyarmış, kişisel verimliliğinizi en azından grup ortalaması düzeyine çıkarmanız gerektiğini bildirmiştik.
Ancak bu uyarılarımıza rağmen üzülerek görüyoruz ki aradan geçen bunca sürede kişisel verimliliğinizi istenen düzeye çıkarmış değilsiniz.
Neden böylesi düşük performanslı ve verimsiz çalıştığınız konusunda diyeceklerinizi bu yazımızın tarafınıza tebliğinden itibaren iki gün içinde yazılı olarak bildirmenizi rica ederiz.
 
Yetkili Amir
Adı Soyadı- Görev Unvanı
İmza
 
 
İLK İHTAR ÖRNEKLERİ
 
İŞE GEÇ GELME NEDENİYLE İHTAR:
 
 
Sayın: Ahmet K.
Adres
 
 
25 Eylül 2012
 
Konu: İşe sık-sık geç gelmeniz hakkında.
 
İşyerimizde işe başlama saati 08.30’dur. İşyeri düzeni ile ilgili -sizce de çok iyi bilinen- bu kurala rağmen işyerine;
14.08.2012 tarihinde saat 08.50’de
19.08.2012 tarihinde saat 08.55’de
23.08.2012 tarihinde saat 08.45’de olmak üzere
Geç geldiğiniz ekli kayıtlardan (saat kartı/ kayıt çizelgesi vb.) tespit edilmiştir.
 
Konuya ilişkin olarak sizinle yapılan görüşmede, işe geç gelmeniz hususunda haklı ve kabul edilebilir bir mazeret de göstermediniz.
 
İşyerinin düzeni, tüm çalışanların işyeri kurallarına uymasına bağlıdır. Bu nedenle, bu davranışınız kabul edilemez niteliktedir. Bundan sonra tam zamanında işyerinde ve işinizin başında olmanız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.
 
Bu davranışınızın tekrarı ya da aynı türden davranışta bulunmanız halinde, iş sözleşmenizin feshedilebileceğini ihtaren bildiririz.
 
Saygılarımızla,
Yetkili amir
Adı Soyadı – Görev Unvanı
İmza
 
 
 

Facebook'ta Paylaş Linkedin'de Paylaş Twitter'da Paylaş