Bakış Açısı
Doğadaki kaynakların sınırlı olması işletmeleri, problemlerin çözümünde analitik düşünmeye zorluyor. Kıt kaynakların planlanması teknik olarak birbirini takip eden bir süreç bunun için birbirini etkileyen faktörlerin sürece dahil olmaları gerekiyor.
Çalışma Saati
Çalışma hayatındaki her bireyin ortalama 30 yıl çalıştığını varsayarsak; Bu yıllar boyunca çalışma arkadaşlarımızla ne kadar zaman geçirdiğimizi düşündünüz mü hiç.
Entelektüel Sermaye
Günümüz rekabet koşullarının en değerli metası haline gelen bilginin yönetilmesi devamlı ve süreklilik gerektiren bir süreçtir. Firmaların sahip olamadığı ancak kiralayabildiği ender unsurlardan biri bilgi yani insan sermayesidir.
İş & Özel Hayat
Günümüzde rekabet koşullarının küreselleşmesi, ekonomik, sosyal, demografik ve teknolojik gelişmeler ve yaşam kalitesindeki beklentilerin ...
İş Dünyasının Yeni Kuşağı
Dünya genelinde ekonomik ve sosyal hareketlerle oluşmuş zaman aralıklarına jenerasyon denir. Her jenerasyon doğum yılına göre ayrılmaktadır.
Yönetici Profili
Yönetim hakkı hepimizin sahip olmayı istediği fakat gereklerini zaman zaman yerine getiremediğimiz bir ayrıcalık.
İşletmelerde Fısıltı Kültürü
İşletmelerde informal iletişimi, bilginin işletme içerisinde resmi olmayan yollarla, eş yada farklı kademeler arasında, genellikle olumsuz algılama yaratan...